Hallinglaft tilbyr byggtjenester, rehabilitering og restaurering i Hallingdal

Hallinglaft startet opp for over 20 år siden. Fra den gang med bare en ansatt, og frem til i dag med ti ansatte, har vi tilegnet oss mye kunnskap. Både innen laft, bindingsverk, rehabilitering og restaurering.

MER OM OSS

Vi bygger våre laftebygg i produksjonshallen vår på Gol. Der produserer vi også ferdige element til bindingsverkbygg. Ved å prefabrikkere mest mulig i hallen på Gol, blir byggene utsatt for minst mulig fuktighet i byggeperioden og prosessen på tomt blir kortere.

Håndlaft

Ved å velge håndlaftet bygg, får du muligheten til å gi ditt tømmerbygg et helt personlig preg.
Byggene blir bygd på menneskets og naturens premisser. Laftekassen skjermes for vær og vind, ved at det blir laftet i produksjonshallen vår på Gol i Hallingdal.

Les mer

Restaurering

Laftetradisjonen er lang i Norge og har utviklet seg gjennom mange hundre år. Det er derfor viktig å ta vare på gamle bygg, og restaurere disse byggene. I en restaureringsprosess er det viktig å finne ut hvilken lafteteknikk som er brukt.

Les mer

Bindingsverk

I vår produksjonshall produserer vi ferdigelement. Elementproduksjon vil si at vi bygger vegger ferdig i produksjonshallen, som vi senere transporterer til tomt og setter opp. Et element er en ferdig vegg, klar til isolering eller helt ferdig med isolasjon.

Les mer

Flislegging

Trenger du en flislegger til å pusse opp badet dit? Eller er det på tide med nye fliser på kjøkkenet? Hallinglaft kan hjelpe deg!

Vi har lang erfaring med flislegging og kan tilby legging av fliser i ulike materialer, så som for eksempel keramiske fliser eller skifer

Les mer

Isolaft

Vi har valgt å samarbeide med Isolaft, og er forhandlere av Isolaft byggesystem. Laftede bygg fra Isolaft har isolert laftestokk. Stokken har en dimensjon på 23x32cm og tømmerveggen har en U-verdi på 0,22W/m’2K. Alle synlige overflater er i heltre og byggene leveres i norsk malmfuru.

Les mer

Prosjektering

Hallinglaft kan bistå deg med alt fra råd og veiledning i Idè fasen til ferdig bygg. Vi både tegner og prosjekterer hytter, boliger, påbygg, garasjer, rehabeliteringsprosjketer, mm og kan også levere digitale tegninger i 2D.

Les mer

Skigard

Når vi setter opp skigard bruker vi staur av seinvokst gran som har tette fiber. Noe som fører til meget råtebestandig trevirke. Skivene er og av seinvokst gran som blir kløyvd. Som sveg (til å binde opp skigarden med) bruker vi bjørk eller vier.

Les mer

Hytte og hyttetomter til salgs

Hallinglaft har flere byggeklare, høystandard hyttetomter på Golsfjellet – Auenhauglia.
Hallinglaft har også nøkkelferdige hytter og byggesett. Løypenettet til ski, sykkelstier og merkede fjellturer er godt utbygd og tilrettelagt, for både korte og lange turer.

Les mer

Har du en drøm om egen hytte?

Golsfjellet – Auenhauglia

Kontakt oss i dag!

Hallinglaft

 

Hemsedalsvegen 372
3550 Gol

Tlf +47 924 41 855+47 924 41 855
emailove.rygg@hallinglaft.no