panelering og etterisolering av gammelt tømmerhus -3