Håndlaft

Ved å velge håndlaftet bygg, får du muligheten til å gi ditt tømmerbygg et helt personlig preg. Byggene blir bygd på menneskets og naturens premisser. Laftekassen skjermes for vær og vind, ved at det blir laftet i produksjonshallen vår på Gol. Konstruksjoner med slinder og stolper gir mange og fine muligheter for detaljer og utsmykking. Et håndlaftet hus fra Hallinglaft er et miljøvennlig hus bygget av naturlige materialer, som gir et godt inneklima. Vi kan tegne for deg, eller bygge etter tegninger som du selv har.
 
Alle detaljer og overflater blir laget i massivt tre og alle overflatene er skåret og høvlet for hånd. Før bruk blir tømmeret tørket ned til 16-18% fuktighet, slik kan vi ha god kontroll med setninger i bygget. Laftevatten mellom stokkene er 100% naturmateriale. Vi lager laftebygg i laft, stavlaft eller ein kombinasjon av desse.

Bildegalleri