Prosjektering

Hallinglaft kan bistå deg med alt fra råd og veiledning i Idèfasen til ferdig bygg. Vi både tegner og prosjekterer hytter, boliger, påbygg, garasjer, rehabeliteringsprosjketer, mm og kan også levere digitale tegninger i 2D.

Hallinglaft utfører også byggeledelse og underveis vil vi sørge for at alle ønsker og behov blir ivaretatt på best mulige måte.

 

Det er ikke alltid like lett å ha oversikten over hva som trengs av søknader og godkjenninger for at ett prosjekt skal realiseres. Trenger du hjelp til byggesøknad, dispensasjonssøknader eller nabovarsler utfører vi gjerne dette for deg også, slik at du ikke får noen ubehagelige overraskelser underveis.

Hallinglaft – Din totalpartner innen alt fra Idè til ferdig bygg!

Bildegalleri