Utbedring av setningsskader på bygg fra rundt 1910 – 11