Hallinglaft AS har bygd et komplett fjøs i Hallingdal for melkeproduksjon. På dette bygget ble det brukt Sandwichpanel, både på vegger og tak, og for å bygge tekniske rom innvendig i bygget.

les mer