Skigard har lange tradisjoner i Norge

Når vi setter opp skigard bruker vi staur av seinvokst gran som har tette fiber. Noe som fører til meget råtebestandig trevirke. Skivene er og av seinvokst gran som blir kløyvd. Som sveg (til å binde opp skigarden med) bruker vi bjørk eller vier.

 

Porter og le i en skigard bør stå i stil med selve gjerdet. Her kan vi levere flere løsninger, etter kundens ønske. På denne måten blir din skigard satt opp slik den ble for 100 år siden.

Bildegalleri